Karolinska HPV Self Sampling
International Human Papillomavirus Reference Center

<< Tillbaka

Vanliga Frågor

Skriv ditt personnummer tydligt på själva provtagningsröret. Skriv också ditt namn och mobilnummer på ett papper, som du skickar med provtagningsröret.

Se instruktionen som skickas med kitet hem till dig: Instruktionsfil för självprovtagning HPV

Du kan hitta mer information här

Vi vill få kunskap om möjlighet att beställa självprovtagningskit är ett bra sätt att öka deltagandet i gynekologisk cellprovtagning och i förlängningen minska risken för livmoderhalscancer.

Nej, studien mäter om extra inbjudningar leder till ökat deltagande. Det är därför inte meningen att man ska beställa om man inte fått en inbjudan från oss.

Om Du har opererat bort livmodern är provtagning inte meningsfull. Vi är tacksamma om du meddelar det till oss (hpvcenter@ki.se), så vi inte skickar påminnelser i onödan.

Studien genomförs av Karolinska Institutet och Nationell Arbetsgrupp för Cervixcancerprevention, i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

I 2015 års screeningprogram anges att man ska tillse att alla upp till 70 år fått adekvat screening. Vi kan se att trots att det gått >5 år sedan det nya screeningprogrammet beslutades så har många kvinnor hunnit bli äldre än 70 år och hunnit lämna screeningprogrammet utan tillräcklig screening. Vi är därför i synnerhet intresserade av om det går att nå ut till denna grupp med självprovtagning.

När ditt prov är färdiganalyserat kan du först logga in med BankID på websidan och besöka Minasidor eller direkt till https://selfsampling.kiehealth.se/myresults.

Kontakta oss i första hand med SMS till 0725836709 eller maila till hpvcenter@ki.se

Skicka SMS vardagar till 0725836709, alternativt maila hpvcenter@ki.se

Nej, deltagande är gratis. Studien finansieras av forskningsanslag från Cancerfonden.

Studien utförs med tillstånd från Etikprövningsmyndigheten.